Rotogram

torsdag 16 november 2017

Annethe

Mora Rotaryklubb stödjer Rotarys läkarbank genom att lämna Rotogram till alla föredragshållare under våra möten. 

Rotarys Läkarbank är en stiftelse som har nära anknytning till Rotaryklubbarna runt om i Sverige. Den läkarbanken har flera olika jeeplinjer, med mobila hälsokliniker, i Kenya dit svenska läkare åker och arbetar. Rotarys Läkarbank skickar också ut tandläkare till två olika kliniker i Kenya.

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård. Skandinaviska Läkarbanken skickar läkare till olika sjukhus, främst missionssjukhus och rekryterar också personal till en del av Erikshjälpens projekt.

1988 startade Lars Braw, tidningsman och eldsjäl, Rotarys Läkarbank. En bank av frivilliga läkare som skulle åka ut och hjälpa den fattiga och sjuka befolkningen i Kenya där det inte fanns någon annan läkarvård att finna. För att få utveckla verksamheten vände sig Lars Braw till Erikshjälpen och så bildades Skandinaviska Läkarbanken.